พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ทั่วไปสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ร.,ม. และ ป. รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ทั่วไป สำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ร.,ม. และ ป.รุ่นที่ 1  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ โดยมี พันเอก บัญชา เปียจำปา รอง ผบ.รร.ร.ศร. ผู้แทน ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี เมื่อ 10 เม.ย.62 เวลา 0900

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2019/04/10/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-2/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.