พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 142

ศูนย์การทหารราบ กระทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 142 โดยมี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบเป็นประธานในพิธี ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 26 ก.พ.62 เวลา 09.00 น.

 

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2019/02/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.