พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 27 ก.พ.61

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/02/27/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-3/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.