เมษายน 2016 archive

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 104 ณ หอประชุม ศร.

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาห …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/04/21/%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%95-%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b9%80/

บัญชีรายชื่อกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 104 (เพิ่มเติม รอบ 2)

Download

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/04/02/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5/

บัญชีรายชื่อกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 137 (เพิ่มเติม รอบ 2)

Download

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/04/02/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-4/