มีนาคม 2016 archive

บัญชีรายชื่อกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

Download

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/03/21/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3/

ศูนย์การทหารราบเปิดการศึกษาหลักสูตร ครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

Download

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/03/08/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/