พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 103

พ.อ.ศักดา วรรณโภคา รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 103 ณ หอประชุม ศร. 12 กุมภาพันธ์ เวลา 14:23 น

020103 04

ติดตามกิจกรรมศูนย์การทหารราบอื่นๆ ได้ทาง facebook ศูนย์การทหารราบ

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/02/19/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.